Céges autó könyvelése – Mire figyeljünk?

2019. július 10
17515
hogyan könyveljük a céges autót

Jó tudni, hogy a céges személyautó költségeinek egy része visszaigényelhető. Mire kell figyelnünk?

Korábbi bejegyzésünkben már kitértünk arra, hogy mely költségek elszámolhatók egy vállalkozás működése során. Személygépkocsival a legtöbb cég rendelkezik, amely vagy a cég saját tulajdonában áll vagy bérlik. Tekintsük át, mely költségek elszámolhatók és melyek nem, ha a könyvelés Debrecen területén történik!

 

Személygépkocsi saját tulajdonban


A vállalkozás dönthet tehát a saját gépjármű megvásárlása mellett, aminek áfája azonban ha nem tartozik az Áfatv. által felsorolt kivételek közé (nem továbbértékesítési céllal vásárolták, nem taxi szolgáltatáshoz használatos, nem bérbeadottként hasznosított), nem írható le!

Ugyanez igaz az üzemanyagra is. Laikusként azt gondolhatnánk, hogy a benzin áfája elszámolható, a valóságban azonban csak akkor az, ha az továbbértékesítési célt szolgál, környezetkímélő technológia kifejlesztésére alkalmazzák, vagy esetleg más termék értékesítésének adóalapjába beépül.

 

Személygépkocsi bérelve


Mi a helyzet, ha a cég csupán bérli az autót? A költségelszámolást tekintve sokkal előnyösebb helyzetbe kerül a cég, mintha saját tulajdonában tartaná az autót. Az Áfatv. 120. §-át kell idéznünk a tisztán látás végett:

Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót.

Ez azt jelenti, hogy a céges autó könyvelésekor meg kell vizsgálni, hogy az autót mekkora mértékben használta a vállalkozás a működésével kapcsolatos célokra, és mekkora mértékben magáncélra. Ugyanis ez határozza meg, hogy milyen mértékben számolható el a céges autó költsége. Az összes, magántevékenység céljából megtett kilométert le kell vonni az összes futásból.

 

céges autó könyvelés Debrecen

 

A céges autó üzemeltetése


Korábban a céges személyautó üzemeltetésével kapcsolatos költségek áfatartalma sem volt levonható, ez ügyben azonban változás történt, mivel a jogalkotó 2013-ban módosítást eszközölt az Áfatv.-ben. A törvény 124. §-a szerint nem vonható le a céges autó üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka. E szerint az egész összeg másik 50 százaléka után levonható az adó. Nézzük milyen igazolásokat kell benyújtanunk a könyvelőnek!

A jogalkotó nem határozza meg, de valamilyen nyilvántartással, ami lehet például útnyilvántartás, igazolnia kell a cégnek, hogy az autót adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használja. Ahogy korábban említettük, fontos szerepe van annak, hogy a személygépkocsit mekkora mértékben használja a cég a vállalkozással összefüggésben és milyen mértékben magáncélra. Annak azonban nincs alsó határa, hogy milyen mértékben kell az autót a vállalkozáshoz használni, a táv akár elhanyagolhatóan kicsi is lehet, a lényeg csupán annyi, hogy legyenek megtett kilométerek a vállalkozással összefüggésben is.

 

Adózás és költségelszámolás céges autó után


A cégautó adózásával kapcsolatos részletszabályok a gépjárműadóról szóló törvényben kaptak helyet. Cégautó a következő két esetben lehet adóköteles:

  • a gépkocsi nem magánszemély tulajdonában áll,
  • továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el.

(A környezetkímélő autókra más rendelkezések vonatkoznak.)

 

Egy céges autó akkor nem lesz cégautóadó tárgya, amennyiben:

  • az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó - költségei ellentételezésére - kizárólag az Szja tv. 7. § (1) bekezdés r) pontja és 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítést kap
  • továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el.

Ez esetben is látható, hogy bérelt autó esetén, lízingelés során az autó nem adóköteles, de csak akkor, ha az után költséget nem számoltak el. Az irodánknál elérhető könyvelés Debrecen vonzáskörzetében kínál megoldást minden vállalkozás számára.

 

adó visszaigénylés könyvelés Debrecen

 

Bejegyzésünk végén tekintsük át a tao-törvény (A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) vonatkozó rendelkezéseit is. A törvény szerint a társasági adóban vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül a céges autó használata a magánhasználattól függetlenül. E tekintetben még út-nyilvántartás sem válik szükségessé, annak vezetését azonban a könyvelők javasolják. Lényeges lehet még, hogy a törvény hatálya alá tartozó személygépkocsik úgynevezett bekerülési értéke, a beszerzési ára az általános szabályok szerint számolható el, értékcsökkenése figyelembevételével. A számlák ez esetben is nagyon fontosak! Mindig győződjön meg róla, hogy szabályszerűen kiállított számlát kapott-e kézhez, és mindenképpen őrizze azt meg!

 

Céges célokra használt magántulajdonú autó


Elképzelhető, hogy nem rendelkezik céges autóval, és bérlésbe sem bonyolódik, hanem valamely magánszemély saját tulajdonú személygépkocsiját használja. Ez esetben lehetőség van az utazással kapcsolatos költségek megtérítésére, ehhez kiküldetési rendelvény szükséges. A kiküldetési rendelvény tartalmazza, hogy magánszemély mekkora távolságú útra használta a személygépkocsit, kilométerben megadva. A kilométerenkénti költségtérítés 15 Ft, a megtérítéshez szükség van a NAV által közzétett fogyasztási normára, a benzin literenkénti árára, valamint a tankoláskor kapott bizonylat bemutatása is szükséges. Számla hiányában átlagárral számolnak, amit a NAV minden hónapban közzétesz, de ez esetben is érdemesebb a saját bizonylatot bemutatni, ezért az ASK Debreceni Könyvelő Iroda munkatársai javasolják annak megőrzését.

Ha további kérdései vannak céges autója elszámolásával, könyvelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken!
ASK Debreceni Könyvelő Iroda