Számlák Online adatszolgáltatása

2018. augusztus 15
4771
számla adatszolgáltatás az interneten könyvelőiroda debrecen

Július 01-től a 100 ezer forint áfaösszeget elérő számlák tekintetében, illetve az ilyen számlákat javító/törlő bizonylatokról is online adatot kell szolgáltatni az adóhatóság irányába.

  • Három feltételnek kell megfelelni, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségünk keletkezzen:
  • belföldi adóalanyok közötti számlák esetén, amikor
  • az áfa összege eléri, illetve meghaladja a 100 ezer forintot,
  • vagy ilyen bizonylatot javít, töröl.


Az adatszolgáltatás kötelezettség, elsősorban a gép számlázóprogramokból kiadott számlákra vonatkozik, de tévedés azt hinni, hogy mentesülhetnek alóla azok, akik kézi számlatömbben adják ki számláikat.
A kézi számla esetén a számlatömbben kiállított számla adatait az adóhivatal honlapján elérhető weboldalon kell berögzíteni.

  • Általános esetben 5 naptári napon belül kell az adatot a hatóság rendelkezésére bocsájtani. A határidő rövidebb abban az esetben, ha a számla áfatartalma az 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja. Ebben az esetben a számla adatait már a számlakibocsátás utáni napon kell a webes felületen rögzíteni.
  • Tehát 27%-os áfa esetén:
  • Bruttó 470.370,-Ft (100.000,-Ft áfatartalom) felett a kibocsátást követő öt naptári napon belül
  • Bruttó 2.351.852,-Ft (500.000,-Ft áfatartalom) felett a kibocsátást követő naptári napon belül.

NAGYON FONTOS: a határidők naptári napra vannak meghatározva!!! Számítanak a munkaszüneti napok és a hétvégi napok is. Ha pl 500 ezer Ft-ot meghaladó áfa összegű számlát állítunk ki pénteken, akkor a következő nap: szombat éjfélig kell berögzítenünk!!!

Ha számlajavítás történik, akkor adatot szolgáltatni abban az esetben is kötelező, ha az eredeti számla áfa összege ugyan nem haladta meg a 100 ezer forintot, de a javítás után már igen.

Illetve fordított esetben, ha az eredeti számla meghaladta az összeghatárt de a javított már nem haladja meg, akkor is kötelező az adatszolgáltatás!

Hibás adatrögzítés esetén az adózó felelősége, hogy a hibát kijavítsa!

Műszaki hiba esetén ha az a NAV oldalán merül fel, akkor azt a NAV köteles közzé tenni és az  üzemzavar megszűnését követő 24 órán belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

Amikor az adózónál merült fel a hiba, abban az esetben is az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell teljesíteni. Az adózó rendszerének 48 órát meghaladó hibája esetén jelenteni kell legkésőbb a 48 óra lejártakor, ezt követően pedig 24 órán belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást; ha ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar nem hárul el, az időkeret ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar meg nem szűnik.

  • Szankciók

Késedelmes adatszolgáltatás esetén is várható büntetés

Elmulasztott adatszolgáltatás esetén a bírság 500.000,-Ft is lehet számlánként!